Kto sme?

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003.

Asociácia je záujmové profesné združenie právnických osôb založené najmä za účelom:

  • štandardizácie personálno-poradenského trhu
  • účasti na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti

Jej úlohou je najmä zaviesť do personálneho poradenstva štandardy platné v zahraničí a známe zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a pod.